Pagina 5 [Sjaan, Maggie, Gill en Meneer de Zwart]

Lees de achtergronden van Sjaan, Maggie, Gill en Meneer de Zwart (read the background story of Sjaan, Maggie, Gill en Meneer de Zwart).

[English translation] Page 5
B1: [Mister Black] Lovely playing around, you guys…
B2: [Mister Black] ‘Impressive’
B3: [Mister Black] And I don’t need you all to be clearly visible
C1: [Shawn] We don’t need you as well, press-e
C2: [Maggie] We won’t let just anybody paint us black
C3: [Jill] But we do think you’ll contribute to our team
D1: [Mister Black] Allright then. I won’t be a slacker!
(slacker is lijntrekker in Dutch, it can also be read as line drawer)
D2: [Maggie] Every step at your pace!
D3: [Shawn] Altogether it looks much tighter already!

Pagina 4 [Sjaan, Maggie, Gill en Meneer de Zwart]

Lees de achtergronden van Sjaan, Maggie, Gill en Meneer de Zwart (read the background story of Sjaan, Maggie, Gill en Meneer de Zwart).

[English translation] Page 4
A2: [Shawn] Maggie, what are you doing over there in A3?
A3: [Maggie] I’ve got an idea, Shawn. Let’s to to B1 together!
B1: [Shawn] Hey, what’s happening?
B2: [Maggie] A ‘B-t’ better with the ‘2’ of us
B3: [Shawn] I see what you did there…
C1: [Jill] Highly remarkable!
C2: [Jill] I do feel a bit pale now
C3: [Shawn] Then join us, Jill!
D1: [Jill] !
*scream (phonetically close to ‘yellow’ in Dutch)
D2: [Maggie] Talking about synergy!
D3: [Mister Black] I feel a bit like I’m being pressed into a corner

Sjaan, Maggie, Gill en Meneer de Zwart

(English below)
Sjaan, Maggie, Gill en Meneer de Zwart is een conceptuele strip van zes pagina’s. Het is een verhaal over synergie en samenwerking, in een surrealistische wereld. Door deze synergie tussen de karakters ontstaat er meer dan ze individueel zouden kunnen. Het refereert ook aan de historie van zowel de gedrukte strip zelf als kleurendruk. Met Cyaan, Magenta, Geel (Yellow) en Zwart (‘Key’) ofwel CMYK sinds 1906. De inspiratie komt van de eerste in kleur gedrukte (kranten)strips die vanaf eind jaren 1920 opmars maken. Met Ben-Day dots en later halftone en andere technieken. De namen van de karakters slaan uiteraard op de eerder genoemde drukkleuren. En zoals je van mij kunt verwachten, zijn dat niet de enige woordspelingen.

De strip is op papier getekend met penseel en Oost-Indische inkt (figuren, kaders en ballons) en fineliner (achtergrond). Ingekleurd, geletterd en bewerkt in Affinity Designer en Affinity Photo. Half-tone effecten met Photoshop.

[English translation]

Sjaan, Maggie, Gill en Meneer de Zwart is a six page conceptual comic. In English the title would be Shawn, Maggie, Jill and Mister Black. It is a story about synergy and cooperation, set in a surrealistic world. This synergy between the characters results in more than they could have achieved individually. It also refers to the history of both the printed comics as well as colour printing. With Cyan, Magenta, Yellow and black (Key) aka CMYK since 1906. The inspiration comes from the first (newspaper) comic strips printed in colour that gained popularity from the 1920s onwards. With Ben-Day dots and later halftone and other techniques. The names of the characters of course refer to the forementioned printing colours. And me being me, those are not the only puns.

The comic has been drawn with brush and India ink (characters, panels, balloons) and fineliner (background). Coloured, lettering and processing in Affinity Designer and Affinity Photo. Half-tone effects with Photoshop.